İstanbul Tecrübeleriniz

İstanbul’un yerlilerinin bu eşsiz şehirle ilgili sevdikleri ve sevmediklerini paylaşmalarını sağlayarak, gelecek ziyaretçilere İstanbul’u tanıtmayı istiyoruz. Witt Magazine’nin bu girişimine katkıda bulunmayı istemenize gerçekten müteşekkiriz.

Lütfen aşağıdaki 10 küçük soruyu cevaplayınız. Sadece kısa kelimeler yerine bütün cümleler kullanmaya gayret gösteriniz. İmla ve dilbilgisi konusunda kaygılanmanıza gerek yok. Editörümüz söylediklerinizi İngilizce’yi mükemmel kullanarak ifade etmişsiniz gibi düzenleyecek.

İstanbul Tecrübeleriniz

  • 1. Kişisel Bilgiler

  • (İsteğe bağlı, yine de bizim için değerli bir detay)
  • 2. Anket

Leave a Comment